Trang chủ / Tình huống đấu thầu

Tình huống đấu thầu

Đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị chuyên dùng

Đối với các thiết bị chuyên dùng không phải là hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, việc chủ đầu tư lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu, đồng thời bảo đảm tính …

Đọc thêm »