Trang chủ / Thông Tư Hướng Dẫn

Thông Tư Hướng Dẫn

Thông tư hướng dẫn về các khóa học đấu thầu

Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT

Căn cứ vào Luật đấu thầu số 43, Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu. Trong đó, thông tư quy định nhiều nội dung như: – Yêu cầu chung …

Đọc thêm »

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Từ ngày 15-8-2014, Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu chính thức có hiệu lực. Theo nhận định của các chuyên gia, việc Chính phủ ban hành Nghị định 63 thay thế Nghị định 85/2009/NĐ-CP, Nghị …

Đọc thêm »

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Nhằm bổ sung các kẽ hở trong Luật đấu thầu 2005, Quốc hội khóa 13 ban hành Luật đấu thầu 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 được DN xây dựng trong nước đánh giá cao bởi nhiều điểm tiến bộ hơn trong việc đảm bảo tính minh bạch và …

Đọc thêm »