Trang chủ / Thông Tư Hướng Dẫn / Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Nhằm bổ sung các kẽ hở trong Luật đấu thầu 2005, Quốc hội khóa 13 ban hành Luật đấu thầu 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 được DN xây dựng trong nước đánh giá cao bởi nhiều điểm tiến bộ hơn trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong đấu thầu, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho DN nội.

Theo đó, Luật Đấu thầu quy định một mẫu hồ sơ dùng chung cho cả dự án có vốn từ các nhà tài trợ, cũng như nguồn vốn của Việt Nam là điểm mới khoa học, minh bạch hơn trong cơ chế đấu thầu, tiệm cận hơn với luật pháp quốc tế, tạo sân chơi bình đẳng cho các nhà thầu trong nước.

Cụ thể, nếu như chủ đầu tư không thanh toán tiền khi nhà thầu đã thực hiện xong công việc thì nhà thầu có quyền kiến nghị với cơ quan thực thi pháp luật đòi trả lãi suất cho giá trị đầu tư chưa thanh toán từ phía chủ đầu tư. Đây là điều trước nay chưa bao giờ có.

Một điểm mới trong Luật Đấu thầu 2013 được các DN đánh giá cao là không quy định ràng buộc về giá. Nếu như trước kia, đa phần các trường hợp nhà thầu bỏ giá thấp nhất đều trúng thầu thì nay không bắt buộc lấy tiêu chí giá thấp nhất, thay vào đó sử dụng tiêu chí xác định toàn diện, cả về kỹ thuật và năng lực tổ chức thi công.

Check Also

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Từ ngày 15-8-2014, Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *