Trang chủ / Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng

Lịch khai giảng các khóa học về đào tạo đấu thầu và nghiệp vụ đấu thầu!

Lớp học chứng chỉ đấu thầu tại các tỉnh thành trên toàn quốc khóa tháng 11

Lớp đấu thầu theo nghị định 63/2014/NĐ-CP và Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 – Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013  có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014 –  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014; – Căn cứ danh sách cơ sở …

Đọc thêm »

Lớp học đấu thầu cơ bản, nâng cao, qua mạng khóa 25/11 tại Hồ Chí Minh

Lớp đấu thầu theo nghị định 63/2014/NĐ-CP và Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 – Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013  có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014 –  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014; – Căn cứ danh sách cơ sở …

Đọc thêm »

Lớp học đấu thầu cơ bản, nâng cao, qua mạng khóa tháng 11 tại Đà Nẵng

Lớp đấu thầu theo nghị định 63/2014/NĐ-CP và Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 – Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013  có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014 –  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014; – Căn cứ danh sách cơ sở …

Đọc thêm »

Lớp học đấu thầu cơ bản, nâng cao, cơ bản khóa 25/11 tại Hà Nội

Lớp đấu thầu theo nghị định 63/2014/NĐ-CP và Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 – Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013  có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014 –  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014; – Căn cứ danh sách cơ sở …

Đọc thêm »