Trang chủ / Thông Tư Hướng Dẫn / Các thông tư về đấu thầu được ban hành năm 2016 bạn cần biết

Các thông tư về đấu thầu được ban hành năm 2016 bạn cần biết

Chỉ tính riêng trong năm 2016, nhà nước và các cơ quan ban ngành đã ban hành 8 loại thông tư về đấu thầu nhằm hướng dẫn Luật đấu thầu cho các nhà thầu và chủ thầu. Nhờ sự hướng dẫn chi tiết trong các thông tư mà việc thực hiện quy trình đấu thầu của người dân được chính xác và giảm được các rắc rối cũng như các thủ tục phức tạp. Bạn đã tìm hiểu được bao nhiêu thông tư trong số đó?

  • Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 19/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025.
  • Thông tư số 02/2016/TT-BKH ĐT ngày 1/3/2016 hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
  • Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu;
  • Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 quy định chi tiết lập HSMT, HSYC mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng;
  • Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu;
  • Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 hướng dẫn lập HSMT thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC);
  • Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 quy định chi tiết lập HSMT gói thầu dịch vụ phi tư vấn;
  • Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 hướng dẫn lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
  • Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, HSMT lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất.

Trên đây là danh sách các thông tư ban hành trong năm 2016 về đấu thầu. Hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện là tiền đề để việc đấu thầu công khai, minh bạch, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế. 

Để tìm hiểu thêm về đấu thầu, bạn có thể đăng ký tham gia khóa học đấu thầu theo luật đấu thầu số 43 và theo nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

PHÒNG ĐÀO TẠO:

Hotline : 0906.149.688

Tel: 04.6278.6555

Email: viendaotao@viendaotao.vn

Check Also

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Nhằm bổ sung các kẽ hở trong Luật đấu thầu 2005, Quốc hội khóa 13 …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *